4.01.2014

Aikido - Mitsuteru Ueshiba demonstration at Aiki-jinja Taisai 2012

No hay comentarios :
Mitsuteru Ueshiba demonstration at Aiki-jinja Taisai 2012
No hay comentarios :

Publicar un comentario